Mockaiču (Šuraiču) pilskalns

-1°C
Veiviržēni (Veiviržėnai), Klaipēdas raj. 
Klausīties
Maršruti

Nepilna kilometra attālumā no slavenā Skomantu pilskalna, pie Mockaiču ciema, atrodas pilskalns ar tādu pašu nosaukumu. Pēc netālu esošā nelielā ciema to sauc arī par Šuraiču pilskalnu. Šā ciema ziemeļu nomalē tek Šalpes upe, kas ietek Veiviržā, rietumu pusē tek Kuises upīte, kas arī ietek Veiviržā. Ciema dienvidu nomalē ir Šuraiču mežs.

Uz 1. gt.–13. gs. attiecināmais pilskalns ierīkots Veiviržas satekā ar Kuisi, kreisā krasta augstienē. Plakums ir ovāls, iegarens dienvidrietumu–ziemeļaustrumu virzienā. Nogāzes ir stāvas, 20 m augstas, dabīgās erozijas ietekmētas. Ziemeļu un austrumu malās plakumu aptver 80 m garš valnis — mākslīgas izcelsmes paugurs aizsardzības nolūkiem. Šīs aizsardzības zonas ārpusē bijis grāvis, kam bija jāaizsargā valnis un pilskalna plakums no ienaidnieku uzbrukumiem.

Mockaiču pilskalna pastāvēšanas periodu apstiprina apmēram 300 m uz ziemeļaustrumiem no pilskalna esošie 2.–12. gs. senkapi, ko sauc par Dzintara kalnu.

2010. gadā veikto pilskalna pētījumu laikā atrasts masīvs cirvis ar pietu. Tuvumā esošās lauku mājas dēļ (uz austrumiem no pilskalna grāvja vietā atrodas saimniecības ēka) toreiz tika nolemts vairs neturpināt pētījumus. 2012. gadā, plānojot jaunas dzīvojamās mājas būvniecību un lai pārbaudītu, vai teritorijā ir vērtīgs kultūrslānis, tika pasūtīta vēl viena arheoloģiskā izpēte. Tās laikā arheoloģiski vērtīgi slāņi, struktūras vai atradumi netika atrasti.

Līdz ar to detalizētāka ar lapkokiem apaugušā pilskalna vēsture paliek noslēpums, savukārt tas ir papildu stimuls apmeklēt to. Klīst nostāsti, ka pilskalnā reiz bijusi svētnīca un reizēm šeit esot redzama nauda degam.

Šo apkārtni apceļojušie stāsta, ka skaistākais skats uz pilskalnu paveras no ziemeļu puses, kad caur koku stumbriem izgaismojas tā pareizais siluets.

Apskatījuši Mockaiču pilskalnu, tā apkārtnē varat apmeklēt arī daudzus citus, tostarp jau minēto Skomantu pilskalnu. Stankaiču, Veiviržēnu, Leķu, Šuparu, Oksu, Vīskupišķu un Pavilnuča pilskalni atrodas mazāk nekā 10 km attālumā no Šuraičiem.

Mockaiču (Šuraiču) pilskalns

Veiviržēni (Veiviržėnai), Klaipēdas raj. 

Nepilna kilometra attālumā no slavenā Skomantu pilskalna, pie Mockaiču ciema, atrodas pilskalns ar tādu pašu nosaukumu. Pēc netālu esošā nelielā ciema to sauc arī par Šuraiču pilskalnu. Šā ciema ziemeļu nomalē tek Šalpes upe, kas ietek Veiviržā, rietumu pusē tek Kuises upīte, kas arī ietek Veiviržā. Ciema dienvidu nomalē ir Šuraiču mežs.

Uz 1. gt.–13. gs. attiecināmais pilskalns ierīkots Veiviržas satekā ar Kuisi, kreisā krasta augstienē. Plakums ir ovāls, iegarens dienvidrietumu–ziemeļaustrumu virzienā. Nogāzes ir stāvas, 20 m augstas, dabīgās erozijas ietekmētas. Ziemeļu un austrumu malās plakumu aptver 80 m garš valnis — mākslīgas izcelsmes paugurs aizsardzības nolūkiem. Šīs aizsardzības zonas ārpusē bijis grāvis, kam bija jāaizsargā valnis un pilskalna plakums no ienaidnieku uzbrukumiem.

Mockaiču pilskalna pastāvēšanas periodu apstiprina apmēram 300 m uz ziemeļaustrumiem no pilskalna esošie 2.–12. gs. senkapi, ko sauc par Dzintara kalnu.

2010. gadā veikto pilskalna pētījumu laikā atrasts masīvs cirvis ar pietu. Tuvumā esošās lauku mājas dēļ (uz austrumiem no pilskalna grāvja vietā atrodas saimniecības ēka) toreiz tika nolemts vairs neturpināt pētījumus. 2012. gadā, plānojot jaunas dzīvojamās mājas būvniecību un lai pārbaudītu, vai teritorijā ir vērtīgs kultūrslānis, tika pasūtīta vēl viena arheoloģiskā izpēte. Tās laikā arheoloģiski vērtīgi slāņi, struktūras vai atradumi netika atrasti.

Līdz ar to detalizētāka ar lapkokiem apaugušā pilskalna vēsture paliek noslēpums, savukārt tas ir papildu stimuls apmeklēt to. Klīst nostāsti, ka pilskalnā reiz bijusi svētnīca un reizēm šeit esot redzama nauda degam.

Šo apkārtni apceļojušie stāsta, ka skaistākais skats uz pilskalnu paveras no ziemeļu puses, kad caur koku stumbriem izgaismojas tā pareizais siluets.

Apskatījuši Mockaiču pilskalnu, tā apkārtnē varat apmeklēt arī daudzus citus, tostarp jau minēto Skomantu pilskalnu. Stankaiču, Veiviržēnu, Leķu, Šuparu, Oksu, Vīskupišķu un Pavilnuča pilskalni atrodas mazāk nekā 10 km attālumā no Šuraičiem.

Atstājiet komentāru
E-pasts

Komentārs*

Nosūtīt
Komentārs veiksmīgi nosūtīts!