Vīskupišķu pilskalns

-1°C
Veiviržēni (Veiviržėnai), Klaipēdas raj. 
Klausīties
Maršruti

Veiviržas upes labajā krastā, netālu no Veiviržēniem, pie satekas ar Jodupes upīti esošajā krasta zemesragā plešas Vīskupišķu pilskalns. Interesanti un Lietuvā unikāli ir tas, ka straujā Jodupe reiz dalījusi pilskalnu divās nevienādās daļās un tagad tek caur bijušo plakumu.

Pilskalns datējams ar 1. gt.–13. gs. Upītes abos krastos saglabājušās plakuma daļas parāda, ka tas bijis diezgan liels, ap 120 m garš un vismaz 30 m plats. Galvenais pilskalna plakums mūsdienās palicis kreisajā krastā. Tas ir 60 m garš, sašaurinās, aizsargāts ar zemu valni. Jodupes atdalītā paugurā ir saglabājusies pilskalna plakuma rietumu mala ar augšējo nogāžu daļu.

Pilskalna arheoloģisko izpēti 1905. gadā veica Ludviks Kšivickis (Ludwik Krzywicki), kurš apmeklējis vairāk nekā 200 pilskalnu Lietuvā, 1963. gadā — Lietuvas vēstures institūts. 2003.–2004. gada pētījumu laikā rietumu plakumā atsegts līdz 0,5 m biezs kultūrslānis, un tajā atrastas apmestās keramikas lauskas, dzelzs sārņi un stabu vieta. Šie arheoloģiskie atradumi, pilskalna lielums un nelieli nocietinājumi ļauj spriest, ka nocietinātā apmetne šeit bijusi 1. gadu tūkstoša beigās vai 2. gadu tūkstoša sākumā. Teika vēsta, ka zviedri nolēmuši uzcelt pilskalnu, sadzinuši šeit cilvēkus.

Vēl viens interesants objekts, ko varat apskatīt pirms vai pēc Vīskupišķu pilskalna apmeklējuma, ir Vīskupišķu ciemā esošās ūdensdzirnavas. Guļbūve ar divslīpju jumtu tika uzcelta 1937. gadā. Tajā līdz 1970. gadam tika malti un valcēti graudi, taisīti putraimi. Tepat ir arī Vīskupišķu senie kapi. Nožogotā kapu teritorijā ir dekoratīvās skulptūras Vaidelotis, Pieta un Kristus tēls, saglabājušies daži kapu pieminekļi un krusti.

Pāris kilometru no pilskalna esošajā Jodupes ciemā ir arheoloģiskais piemineklis — Maru kapi no 17.–18. gs. Stāsta, ka šeit esot rēgojušās liesmiņas.

Tikai 4 km attālumā no Vīskupišķu pilskalna vietas atradīsiet noslēpumaino Mockaiču (Šuraiču) pilskalnu. 10 km rādiusā no Vīskupišķiem atrodas arī Šuparu, Leķu, Pavilnuča, Veiviržēnu un Norģēlu pilskalni.

Vīskupišķu pilskalns

Veiviržēni (Veiviržėnai), Klaipēdas raj. 

Veiviržas upes labajā krastā, netālu no Veiviržēniem, pie satekas ar Jodupes upīti esošajā krasta zemesragā plešas Vīskupišķu pilskalns. Interesanti un Lietuvā unikāli ir tas, ka straujā Jodupe reiz dalījusi pilskalnu divās nevienādās daļās un tagad tek caur bijušo plakumu.

Pilskalns datējams ar 1. gt.–13. gs. Upītes abos krastos saglabājušās plakuma daļas parāda, ka tas bijis diezgan liels, ap 120 m garš un vismaz 30 m plats. Galvenais pilskalna plakums mūsdienās palicis kreisajā krastā. Tas ir 60 m garš, sašaurinās, aizsargāts ar zemu valni. Jodupes atdalītā paugurā ir saglabājusies pilskalna plakuma rietumu mala ar augšējo nogāžu daļu.

Pilskalna arheoloģisko izpēti 1905. gadā veica Ludviks Kšivickis (Ludwik Krzywicki), kurš apmeklējis vairāk nekā 200 pilskalnu Lietuvā, 1963. gadā — Lietuvas vēstures institūts. 2003.–2004. gada pētījumu laikā rietumu plakumā atsegts līdz 0,5 m biezs kultūrslānis, un tajā atrastas apmestās keramikas lauskas, dzelzs sārņi un stabu vieta. Šie arheoloģiskie atradumi, pilskalna lielums un nelieli nocietinājumi ļauj spriest, ka nocietinātā apmetne šeit bijusi 1. gadu tūkstoša beigās vai 2. gadu tūkstoša sākumā. Teika vēsta, ka zviedri nolēmuši uzcelt pilskalnu, sadzinuši šeit cilvēkus.

Vēl viens interesants objekts, ko varat apskatīt pirms vai pēc Vīskupišķu pilskalna apmeklējuma, ir Vīskupišķu ciemā esošās ūdensdzirnavas. Guļbūve ar divslīpju jumtu tika uzcelta 1937. gadā. Tajā līdz 1970. gadam tika malti un valcēti graudi, taisīti putraimi. Tepat ir arī Vīskupišķu senie kapi. Nožogotā kapu teritorijā ir dekoratīvās skulptūras Vaidelotis, Pieta un Kristus tēls, saglabājušies daži kapu pieminekļi un krusti.

Pāris kilometru no pilskalna esošajā Jodupes ciemā ir arheoloģiskais piemineklis — Maru kapi no 17.–18. gs. Stāsta, ka šeit esot rēgojušās liesmiņas.

Tikai 4 km attālumā no Vīskupišķu pilskalna vietas atradīsiet noslēpumaino Mockaiču (Šuraiču) pilskalnu. 10 km rādiusā no Vīskupišķiem atrodas arī Šuparu, Leķu, Pavilnuča, Veiviržēnu un Norģēlu pilskalni.

Atstājiet komentāru
E-pasts

Komentārs*

Nosūtīt
Komentārs veiksmīgi nosūtīts!